14. kol 2013.

Gaza vs Banije

Gazu od Banije u Karlovcu dijeli samo rijeka Kupa. Kupa je ljeti toliko niska da se na nekim mjestima može pregaziti. Međutim, kad dođu kiše u Gorskom Kotaru i Sloveniji, onda se korito Kupe toliko napuni da se mutne vode valjaju tik nešto ispod mosta na Baniji. Posljednja velika poplava zbila se u 10 mjesecu 1964.
tada Karlovac nije imao nikakve obrambene nasipe protiv poplave.
Gotovo cijeli grad bio je pod debelim slojem vode. Na Gazi i u Strugi moglo se proći jedino u čamcima..
No, Obale Kupe sa Banijske i Gažanske strane bile su atraktivnije po poznatim Ivanjskim krijesovima.
Tog dana, 24 lipnja svake godine na dan Sv. Ivana ili Ivanje kako se to o domaće naziva, svaka obala je nastojala je da bude bolja po zapaljenom krijesu. Krijesovi su se slagali danima prije. U osnovi je to bio visoki drveni jarbol obložen sa strane sa slamom, grmljem i debljim drvima. Drva su bila problem. Mi klinci smo cijele godine uz obale Kupe sakupljajući granje i drvlje koje je Kupa naplavila tijekom godine.
Slama s sakupljala sa polja za vrijeme žetve.
Tradicionalni Ivanjski krijesovi
Na dan Ivanja, navečer uz obadvije obale sakupilo se mnoštvo ljudi, navijajući, pjevajući, vičući. Došlo je povremeno i do obračuna šakama, čemu je uglavnom kumovao alkohol kojeg je sa obje strane bilo u izobilju.. Taj običaj krijesa prerastao je u tradiciju,tako da je danas tradicija međunarodnog karaktera.
Više o tome pročitajte OVDJE:

Nema komentara:

Objavi komentar