15. kol 2013.

Hrvatska vojska nadmudrila generala Mladića

Negdje na dalmatinskom ratištu (okolica Skradina) 113 Šibenska brigada držala je položaje na komunikaciji Skradin-Šibenik. Četnici, pod zapovjedništvom zloglasnog manijaka, generala Mladića (tada major), provocirali su snajperskom vatrom i teškim mitraljezima na hrvatske položaje.

U 113 brigadi bila su i trojica Karlovačkih boraca. Jedan je bio obučen za rad na Armbrustu (protutenkovski raketni bacač Engleske proizvodnje). To je 1991 bio jedini  na tom području, ali nije tada bilo osobe koja bi mogla sigurno rukovati s njime.

Zapovjedništvo ZNG donijelo je odluku da se pokuša sa pregovorima sa Mladićem, jer su naši položaji bili slabiji u ljudstvu a pogotovo po naoružanju. Četnici su imali ukopano 6 tenkova M84 koji su neprekidno demonstrirali silu okrećući svoje kupole na naše položaje.
Armbrust
Dogovoren je sastanak sa Zpovjednikom 113 brigade sa jedne i majorom Mladićem sa druge strane.

Dogovor nije bio postignut u prvom pokušaju. Netko se iz Karlovačke ekipe dosjetio slijedećega.
Prilikom dolaska pregovaratelja Mladića su pratili naoružani četnici a naše pregovarače samo par boraca. Tada je pala ideja. Na putu kojim su dolazili četnici i njihovi pregovarači bilo je nekoliko kuća i borova šuma sa debelim stablima. Armbrust je uzeo na rame jedan borac  pokazao se tako da ga četnici jasno mogu vidjeti. Čim su oni zamaknuli iza kuće, isti Armbrust je prešao na rame drugog borca sasvim drugačije odjevenog.
Raketni protuoklopni bacač Armbrust
Tako je Armbrust mijenjao vlasnike svakih nekoliko sekundi. Mladić je to dobro uočio i nije pitao ništa. Dogovor o povlačenju je ipak postignut. na kraju je Mladić pitao našeg zapovjednika.
"Jeli bre, bogati, vi ustaše kukate kako ste slabije naoružani od nas. Ja mislim naprotiv, dvadesetak Armbrusta baš i nije slabo naoružanje."

Nema komentara:

Objavi komentar